Slovenské start-upy môžu priniesť revolúciu do finančného sektoru

Slovenské start-upy môžu priniesť revolúciu do finančného sektoru

Počas víkendu 28.-29.11. sa v bratislavskom The Spot uskutočnil vôbec prvý finančno-technologický Hackathon na Slovensku. Stretli sa na ňom takmer tri desiatky osobností so záujmom o inovatívne riešenia v oblasti bankovníctva a manažmentu osobných financií.

Šestica tímov  (16 účastníkov) sa stretla s ôsmimi mentormi z oblasti financií a technológií - Clausom Hintermeierom z CAPCO, Adamom Marekom z Viamo, Michalom Blažejom a Marekom Šolcom z LB Studio, Janom Brašnom z Alphanumeric a tímom mentorov z The Spot - Ivanom Debnárom, Matejom Ftáčnikom, Tomášom Vyšným a Petrom Gabrižom. 

Zúčastnené tímy na podujatí predstavili rôzne nápady na technologické riešenia:

  • PayoWallet – jednoduchý, inteligentný digitálny vernostný klub, pokrývajúci potreby veľkých obchodov
  • SmartFare – lepší spôsob pre nákup cestovných lístkov vo verejnej hromadnej doprave
  • Genuine Mango – univerzálne riešenie fragmentácie mobilného a internetového bankovníctva pre širokú skupiny bánk
  • SI Smart – demokratizácia a lepší prístup k možnostiam investovania (akcie, dlhopisy …) pre širokú verejnosť
  • P2P Credit Card – jednoduchý a bezproblémový spôsob požičiavania peňazí používaním kreditnej karty
  • Managed Savings – optimalizácia finančného plánovania pre užívateľov, otvárajúca bankám nové príležitosti osloviť klientov svojou ponukou

Tímy sa počas Hackathonu učili, ako podrobiť svoj nápad kritickým otázkam a identifikovať zásadné predpoklady, ktoré je potrebné overiť, aby ich riešenie  bolo reálne uskutočniteľné. “Som presvedčený, že títo mladí ľudia majú všetky predpoklady priniesť inovácie do oblasti tradičného bankovníctva a finančníctva a vyvinúť riešenia, ktoré bude už v blízkej budúcnosti používať každý z nás,” zhodnotil perspektívu zapojených tímov Peter Gabriž z The Spot.  

Používaním manažérskych nástrojov Business Model Canvas a Validation Board všetky tímy systematicky počas celého víkendu napredovali a zlepšovali svoje biznis koncepty. Spätná väzba od mentorov, založená na skúsenostiach s reálnym fungovaním biznisu, poznaní nástrah a možností technológií, ktoré dnes banky reálne využívajú, pomohla tímom odhaliť úplne nové príležitosti. Vďaka prototypovým nástrojom mohli tímy dokonca začať pracovať na vývoji prototypov svojich riešení, ktoré im umožnia predstaviť ich možným investorom a súčasne overovať predpoklady na reálne fungovanie riešení na klientoch a užívateľoch. A to všetko vo veľmi vizuálnej podobe. Obsahom záverečnej prezentácie pred porotou v nedeľu večer bolo obhájiť svoj upravený projekt a získať od mentorov úprimnú spätnú väzbu.

Celý projekt vyšiel z iniciatívy poprednej globálnej konzultantskej spoločnosti Capco, zameranej na oblasť obchodu a technológií pre finančný sektor. Capco už dlhšie v Londýne podporuje start-upy orientované  na riešenia pre oblasť financií. Podobné aktivity iniciovalo aj na Slovensku – príkladom je študentské laboratórium pre vývoj digitálnych technológií na Fakulte informatiky a informačných technológií (STU FIIT) alebo úvodný Hackathon. „Bolo veľmi zaujímavé spoločne so študentmi rozmýšľať  nad tým, ako priniesť skutočne revolučné zmeny do poskytovania finančných služieb. Nápady súťažných tímov boli skutočne excelentné a počas víkendu sme si užili aj kopec zábavy. Som veľmi rád, že máme možnosť vyslať najlepší z tímov do Londýna, aby sa zoznámili s tamojšou start-upovou scénou práve v oblasti technológií pre finančný sektor,“  komentoval podujatie riaditeľ Capco Slovensko Claus Hintermeier.

“Hackathon bol pre zúčastnených výborná príležitosť rozpracovať svoje nápady, kriticky ich zhodnotiť a pomenovať ďalšie kroky, ktoré im pomôžu posunúť sa ďalej. Verím, že vďaka hackathonu sa za jeden víkend posunuli ďalej ako za bežných par týždňov. Každý nápad vyvolal živú diskusiu a zúčastnení mohli získať novu inšpiráciu,“ hovorí Adam Marek z VIAMO.